lang gr lang en
logo tuv nikiforos
mnu1 mnu2 mnu3 mnu4 mnu5
 
odigos

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

forologika

         ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

Κ. Χατζηδάκης: Πλαίσιο δράσεων για την ενθάρρυνση της ιδιωτικής και δημόσιας αποταμίευσης Κ. Χατζηδάκης: Πλαίσιο δράσεων για την ενθάρρυνση της ιδιωτικής και δημόσιας αποταμίευσης

ΠΟΦΕΕ - Κάλεσμα σε Δράσεις ΠΟΦΕΕ - Κάλεσμα σε Δράσεις

Γ. Πιτσιλής σε Προϊσταμένους υπηρεσιών ΑΑΔΕ: «Μην επιτρέπετε σε κανένα να ακυρώνει τη δουλειά και την προσπάθεια όλων μας» Γ. Πιτσιλής σε Προϊσταμένους υπηρεσιών ΑΑΔΕ: «Μην επιτρέπετε σε κανένα να ακυρώνει τη δουλειά και την προσπάθεια όλων μας»


 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Οι αγρότες με βάσει το ν. 4410/2016 κατηγοριοποιούνται σε καθεστώτα με ανάλογες υποχρεώσεις. Παρακάτω αναλύουμε τα κύρια χαρακτηριστικά που αφορούν το «ειδικό καθεστώς » στο οποίο εντάσσεται ο μεγαλύτερος αριθμός των απασχολουμένων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις .

Προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς

Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος
πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων(15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47 του ν 4410/2016. Oι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν με φόρο προστιθέμενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσής τους. Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο το έτος 2016.

Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς. Σε περίπτωση που δεν πληρούται είτε το ένα είτε το άλλο κριτήριο, οι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και παράλληλα έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

Στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό, που προέρχεται από την παράδοση αγροτικών προϊόντων των αγροτών από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, όχι μόνο προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και προς απαλλασσόμενα πρόσωπα (νοσοκομεία, κλινικές κλπ.) αλλά και σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (ιδιώτες, ΝΠΔΔ, δημόσιο, δήμοι κλπ.), όπως το ποσό αυτό προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουν στον πωλητή αγρότη οι υποκείμενοι στο φόρο αγοραστές των αγροτικών προϊόντων, καθώς και από τα ειδικά στοιχεία που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος.

Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 01.01.2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις).

Στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λπ..

Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ. οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.


Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται στη τήρηση λογιστικών βιβλίων. Εάν όμως παράλληλα με την αγροτική εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), μεταξύ των οποίων και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για την αγροτική τους εκμετάλλευση, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς αυτό. Επομένως θα τηρουν βιβλία και για την αγροτική εκμετάλλευση. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όχι μόνο επαγγελματίες που για την άσκηση της δραστηριότητας τους υπάγονται σε Φ.Π.Α. (π.χ. Λογιστές) αλλά και επαγγελματίες που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (π.χ. γιατροί, ασφαλιστικοί πράκτορες κ.λπ.). Επίσης, σημειώνεται ότι ως άλλη, κι όχι αγροτική, δραστηριότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχειών, θεωρείται και η εκμετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων, όπως είναι οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, τα σπαρτικά μηχανήματα που προσαρτώνται σε τρακτέρ, κ.λπ., επομένως αγρότες οι οποίοι παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και για την αγροτική τους εκμετάλλευση. Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις των προϊόντων τους ή παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο και η υποχρεωτική εγγραφή των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις.

 

Ένταξη σε καθεστώς των νέων αγροτών-Μετατάξεις

Για τους νέους αγρότες, δηλαδή για τους αγρότες που για πρώτη φορά ξεκινούν την άσκηση αγροτικής εκμετάλλευσης, δεν εφαρμόζεται η προϋπόθεση της παρ. 1 του άρθρου 41 για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς (εισοδηματικά κριτήρια). Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επιλέξουν την ένταξη τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Στην περίπτωση, δε, που επιλέξουν το κανονικό καθεστώς, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έναρξης και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για μια τριετία.

Μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών πραγματοποιείται μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

Από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς πραγματοποιείται, είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, είτε κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης.

Σε περίπτωση προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, οι αγρότες υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτό για μια τριετία. Η τριετία υπολογίζεται από την αρχή του φορολογικού έτους στην περίπτωση που η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται
στην αρχή του φορολογικού έτους, ενώ, εάν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, η τριετία υπολογίζεται από την αρχή του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους. Μετά την πάροδο της τριετίας ο
αγρότης εξακολουθεί να παραμένει στο κανονικό καθεστώς, εκτός αν με δήλωση μεταβολών εκφράσει αντίθετη βούληση.

Εάν κάποιος είναι ανένταχτος, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε, χωρίς πρόστιμο, αρκεί αυτό να γίνει μία ημέρα πριν διενεργήσει την πρώτη του πώληση.

 

ΦΠΑ και ειδικό καθεστώς

 

Α. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα του Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α..

Κατ' εξαίρεση όμως και σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 38 του Κώδικα του Φ.Π.Α., οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Φ.Π.Α. μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις. Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει το σύνολο των πραγματοποιούμενων πράξεων καθώς και κάθε άλλης πράξης για την οποία οφείλεται φόρος από τα πρόσωπα αυτά για την ίδια φορολογική περίοδο.

Γενικά, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται (και ο φόρος καταβάλλεται) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

Η προθεσμία υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης που υποβάλλουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ακολουθεί τις ανωτέρω γενικές προθεσμίες υποβολής της περιοδικής δήλωσης, ήτοι υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

 

Β. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και Δήλωση INTRASTAT

Σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., «οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 υποχρεούνται:

α) να υποβάλλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 36 και να λαμβάνουν Α.Φ.Μ., όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου,

β) να υποβάλλουν δήλωση, με την οποία γνωστοποιούν τη διενέργεια φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολόγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11,

γ) να υποβάλλουν τη δήλωση που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 38,

δ) να υποβάλλουν δήλωση με την οποία γνωστοποιούν την παύση των φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο δεν προβλέπεται η πραγματοποίηση φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών,

ε) να υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα και δήλωση Intrastat και να εφαρμόζουν όσα προβλέπονται στην περίπτωση β' της παρ. 5 του άρθρου 36.»

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφής ΦΠΑ. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στο φόρο. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση - αίτηση επιστροφής.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία. λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.

 

Κέρδος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Με την παρ. 1 του αρθ. 21 ορίζεται η έννοια του φορολογητέου κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα ως το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση επιχειρηματικών δαπανών, αποσβέσεων και επισφαλών απαιτήσεων. Ειδικά για την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεδομένου του διαφορετικού συντελεστή φορολόγησης της ατομικής αγροτικής επιχείρησης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα έσοδα που περιλαμβάνονται στην έννοια του εισοδήματος αυτού και αυτά είναι αποκλειστικά τα έσοδα από την παραγωγή:

 • γεωργικών,

 • πτηνοτροφικών,

 • κτηνοτροφικών,

 • δασοκομικών,

 • υλοτομικών και

 • αλιευτικών προϊόντων.

Επιπλέον, σε ότι αφορά το Θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτικών ενισχύσεων - επιδοτήσεων, ορίζεται ότι δεν προσμετρώνται, μέχρι το ύψος των 12.000€, κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, µόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο του δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Φορολογία εισοδήματος αγροτών - ατομική επιχείρηση

 1. Με τις νέες διατάξεις (ν.4387/2016), τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, χωρίς δηλαδή τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις (τα οποία φορολογούνται αθροιστικά) και παράλληλα έχει και εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η κλίμακα του άρθρου 15 εφαρμόζεται αυτοτελώς για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για το άθροισμα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 2. Σε περίπτωση που το εισόδημα προκύπτει μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση τότε ο φόρος μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16. Στην περίπτωση, όμως, που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με το εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται στο άρθρο 16 υπολογίζονται µία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

Στην περίπτωση, όμως, που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατοµική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδηµα από λοιπές κατηγορίες, η µείωση του φόρου που προβλέπονται στο άρθρο 16 θα εφαρμόζονται αναλογικά μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

 1. Η μείωση του φόρου που αναλύεται στην προηγούμενη παράγραφο για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3874/2010), εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

 2. Τέλος με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 44 του νόµου 4389/2016 προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 με τα οποία προβλέπεται ότι όταν αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, µαζί µε εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 υπολογίζεται µόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός χαρακτηρίζεται ως και" επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματος του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό εισόδημα.

Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα υπολογίζεται αναλογικά μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ανωτέρω ρύθμιση έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

 1. Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικών επιχειρήσεων (ατομικών επιχ/σεων, εταιριών, συνεταιρισμών)

Φυσικά πρόσωπα: Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15. (Κ.Φ.Ε.. Άρθ. 29, παρ. 3)

Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

0 – 20.000

22%

20.001 – 30.000

29%

30.001 – 40.000

37%

40.001 –

45%

Κλιμάκιο εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο εισοδήματος

Σύνολο φόρου

20.000

22%

4.400

20.000

4.400

10.000

29%

2.900

30.000

7.300

10.000

37%

3.700

40.000

11.000

Υπερβάλλον

45%

     

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13% (Κ.Φ.Ε., άρθρο 58, παρ. 2). Νοµικά πρόσωπα (εκτός των αγροτικών συνεταιρισµών): Σε περίπτωση που ο ασκών αγροτική δραστηριότητα είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε.: Α) Εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι κατωτέρω υπόχρεοι όταν τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται µε συντελεστή 29% :

 • προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή

την αλλοδαπή,

 • συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,

 • κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές

εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,

 • κοινοπραξίες,

 • νοµικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε.

και δεν περιλαμβάνονται σε µια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Β) Εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, φορολογούνται µε συντελεστή 29%.

 

Τέλος επιτηδεύματος

Σύμφωνα µε το άρθρο 31, παρ. 1 του Ν.3986/2011, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής: α) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριό µε πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 800 ευρώ ετησίως. β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ ετησίως. γ) Για ατομικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε 650 ευρώ ετησίως. δ) Για κάθε υποκατάστημα σε 600 ευρώ ετησίως. ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδηµα τους προέρχεται από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012. (Σ.Σ. 400 ευρώ ετησίως όταν η έδρα τους βρίσκεται σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσµό έως 200.000 κατοίκους και 500 ευρώ ετησίως όταν η έδρα τους βρίσκεται σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.) Η περιοχή του Νοµού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%). Διακοπή δραστηριότητας μέσα στη χρήση Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας µέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα µε τους µήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ηµερών λογίζεται ως µήνας. (Ν.3986|2011, άρθρο 31, παρ. 2)

 

Ασφάλιση αγροτών ειδικού καθεστώτος στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)

Καταρχήν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ υπάρχει μόνο για όσους θεωρούνται κατ επάγγελμα αγρότες.

Σύμφωνα με το ν.4389/2016 επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων εφόσον βέβαια πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 

α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

γ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δρστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και

δ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλουν από 1.1.2017, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σημείο αυτό από τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1/1/2017 και εφόσον θεωρηθούν κατ επάγγελμα αγρότες κινδυνεύουν να λαμβάνουν τις συντάξεις μειωμένες σε ποσοστό 60%.

 

 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων

Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων είναι:

α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και

β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 49/1968 (Α' 249) όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Β.Δ. 281/1973 (Α' 84) και ισχύει, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης» και

β. εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται κατά περίπτωση:

 • Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος

Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

 • Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική

εκμετάλλευση.

 • Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για

τους επαγγελματίες αλιείς.

 • Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της

σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών).

 • Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος

του και ασκεί δασεργατική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λογαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες.

 

Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή

Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους εφόσον προηγουμένως προσκομισθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια:

α) Αίτηση του παραγωγού, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ιδίου και του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, καθώς και ο αριθμός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του τελευταίου.

β) Σύμβαση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων και σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, η τυχόν ανανέωσή της.

γ) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου στον O.A.Ε.Δ.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελματική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές ή τις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας της χώρας ή για υπαίθριο εμπόριο.

ε) Προκειμένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια διαμονής και εργασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η τυχόν ανανέωσή της.

 

Νικηφόρος Ν. Φρατζέσκος

Λογιστής – Φοροτεχνικός 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


zakcret dogfish showood xyleia-athina theratron mediton orginstudios petradi papapavlou autopro dolphin-bay diver

Εταιρεία | Υπηρεσίες | Ενημέρωση | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία                                         Designed by ORGINSTUDIOS.COM